Buero
  Physiotherapeutin Inge Hildebrand
Bertha-Schneyer-Str. 2, 99867 Gotha
Telefon: 0 36 21 - 29 33 1
Buero
 

Physiotherapeutin Angela Dzur
Högernweg 21, 99867 Gotha
Telefon: 0 36 21 - 73 88 62